Anasayfa » Genel » Oracle Data Integrator Nedir

Oracle Data Integrator Nedir

Oracle Data Integrator ODI, kullanıcıların Oracle veritabanlarındaki bilgilere ulaşmalarını ve bunları tahlil etmelerini sağlayan bir bilgi yönetimi ve görselleştirme vasıtayıdır. Bilgilere detaylı güvenlik ulaşımı, otomatik model oluşturma ve görselleştirme gibi bir hayli değişik özelliğe sahiptir. Bu yazılım, bilgilerini tahlil etmesi ve idaremesi gereken BT ve iş uzmanları için verimlidir.

ODI, bilgilerinizi tertip etmenize dayanakçı olan bir self servis veritabanı incelemeyi ve idare vasıtayıdır. ETL, analitik ve raporlama gibi yaygın veritabanı görevleri için evvelden oluşturulmuş modellere ulaşabilirsiniz. Bu, SQL komut dosyalarına sıfırdan yazmadan süratli bir biçimde ulaşmanızı sağlar. Ayrıca Oracle ‘ın müessese içi vasıtalarını veya üçüncü kişilerin vasıtalarını kullanarak kendi modellerinizi oluşturabilirsiniz. Bu, bilgilerinizi muhtelif biçimlerde tahlil etmeyi kolaylaştırır.

Oracle Data Integrator Ne İşe Fayda?

ODI ‘yi kurduktan sonra, bilgilerinizi muhtelif biçimlerde görüntüleyebilirsiniz. Bilgilerinizi tablo, ebat veya hiyerarşi seviyelerine göre görüntüleyebilirsiniz. Yan yana karşılaştırmaları kullanarak bilgilerinizin iki değişik görünümünü de karşılaştırabilirsiniz. Bu, iki eş bilgi kümesi arasındaki farkları kolayca tanımlamanızı sağlar.

Ebatlar arası karşılaştırmaları kullanarak bilgilerinizin birden çok ebadını daha da karşılaştırabilirsiniz. Bu, bilgilerinizin var olduğunu öğrenmediğiniz birden çok ebadı arasındaki ilişkileri tanımlamanızı sağlar. Son günlerde ODI kullanımı tüm dünyada popülerlik göstermiş ve bireyler bu yazılımı kullanmaya oldukça fazla umursamaya başlamışlardır. Profesyonel çalışma ilkelerine sahip olması onu emin yapan ve popülerliğini artıran en ehemmiyetli faktör maddesidir.

Veritabanınızda karışık ETL görevlerini yürütmek için evvelden belirlenmiş modelleri kullanabilirsiniz. Misalin, başka bir yerde arşivlemek veya depolamak için bir veritabanının harekât geçmişini bir CSV dosyasına çıkarabilirsiniz. Analitik modellerini kullanarak ölçümler, gösterge tabloları ve ihtarlar da oluşturabilirsiniz. Bu, veritabanınızın muhtelif güzergahlarının performansı nasıl etkilediğini veya karar vermeyi nasıl kavramayı kolaylaştırır. Son olarak, görselleştirme modülünü kullanarak raporlama modellerini kullanarak raporlar üretebilirsiniz.

Oracle Data Integrator Kullanımı

Kullanıcıların çözmek zorunda olduğu bir sınırlama, ODI ‘nin Microsoft Excel dosyaları için yerel dayanağının olmamasıdır. Bu, Oracle veritabanınıza aktarmadan evvel bir Excel çalışma kitabındaki tüm bilgileri başka bir formata aktarmanız gerekeceği anlamına kazanç. Öbür bir sınırlama, ODI ‘nin aynı anda sunucu misali başına sadece bir veritabanını desteklemesidir. Bu sebeple, aynı anda birden fazla veritabanında ODI kullanmak istiyorsanız, yazılımın ek misallerini öbür sistemlerde ayarlamanız gerekir.

Oracle Data Integrator veya kısaca ODI, bilgi yönetimi ve analitik için kapsamlı bir entegrasyon platformudur. Sağlık, bankacılık, telekomünikasyon ve erişim dahil olmak üzere bir hayli sektörde değişik bilgi kaynaklarını entegre etmek ve eyleme dönüştürülebilir iş aklı oluşturmak için kullanılır. Esasen, kuruluşlara iş kararlarını ve gelişmeyi yönlendirmek için bilgileri eyleme dönüştürülebilir içgörülere dönüştürme eforu verir.

Oracle Data Integrator Ehemmiyeti

NDIA, Oracle ‘ın müessesesel uygulama geliştirme ve bilgi entegrasyonu mevzusundaki uzmanlığının natürel bir uzantısıdır. Bir Hayli kuruluş, değişik sistemlere ufalamış bilgilere sahiptir ve bu da banal iş faaliyetlerini hakikatleştirmeyi güçleştirir. NDIA, Oracle ‘ın Etkin Bilgi Yönetimi  teknolojisine dayalı bilgi yönetimi ve analitik için entegre bir etraf sağlayarak bu meseleyi çözmektedir. NDIA, alakalı tüm bilgileri tek bir yerde merkezileştirerek, herkesin şuurlu kararlar vermesi için gereksinim dinlediği bilgilere ulaşmasını sağlar.

2009 ‘daki tanıtımından bu yana Oracle, NDIA ‘yı ömür boyu fiyatsız yazılım aktüellemeleriyle devamlı olarak geliştirdi ve destek ver. Bu, senelik azalık fiyatı arz eden veya aylık veya günlük aktüellemeler gerektiren öbür platformlardan güzel bir farklılıktır. NDIA ayrıca kolay montaj için çoğu Oracle Linux işletim sistemine evvelden yüklenmiş olarak kazanç. Bu, BT civarlarını yükseltmesi gereken ancak sistem yönetimi görevlerinde deneyimsiz olan kuruluşlar için harikadır. Bu özellikleri sayesinde NDIA, hem yapım hem de geliştirme etrafları için harika bir çözümdür.

Oracle, akademik araştırmanın bedelini anlar ve NDIA gibi sarih kaynaklı projeleri dayanaklar. En iyi misallerden biri, müessesesel yazılım teknolojisindeki en son Güncelliklerini sergiledikleri Oracle Open World 2018 ‘dir. Bu, Oracle Data Integrator NDIA aracılığıyla ADM platformlarında Güncel inovasyonu kapsıyordu. Ayrıca, işletim sistemi veya uygulama tabakasından bağımsız olarak alıcılarının gereksinimlerine uygun SQL ve Java geliştirme vasıtaları da sergilediler. Tüm bunlar, Oracle ‘ın bu gibi ortak projeler aracılığıyla sarih kaynak topluluğunu destekleme vaadi sayesinde muhtemel olmaktadır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın