Anasayfa » Genel » Sıfırdan Java Bilmek İstiyorum

Sıfırdan Java Bilmek İstiyorum

Java, yazılım geliştirme için en popüler programlama dillerinden biridir. Java bilmek ve ustalaşmak, hedefiniz veya hüner seviGüncelz ne olursa olsun, bir geliştirici olarak size Güncel kapılar açacaktır. Bugün, Java bilmeye başlamanız gerektiğine dair bazı sebepleri sizinle paylaşacağız ve ardından nasıl başlayacağınıza dair derinlemesine bir yol haritası sunacağız…

Bu yazıda başlıca yer alanlar: Neden Java bilmeliyim? Java bilmeye nasıl başlanır? Java ’daki değişkenler ve dahası…

Neden Java Bilmeliyim?

1- Kolaydır: Java, genel emelli, nesne yönelimli, yüksek performanslı, açıklanmış, güvenli ve çok iş parçacıklı bir dildir. Tam bunlar ne anlama geliyor? Temel olarak Java, bir ağ irtibatı yapmak için gereken harekâtı kolaylaştırır. Güvenlik modelleri virüslere karşı koruma sağlar. Sıkıcı harekâtların çoğu otomatik olarak çalışır ve bu da size zaman kazandırır. Java sabit olarak yazılmıştır, bu sebeple kodunuzdaki kusurları izlemek daha basittir.

2- Yaygındır: Java, dünyada en yaygın kullanılan programlama dillerinden biridir. Reelinde, StackOverflow ’da 2. en büyük çevrimiçi topluluğa sahiptir. Bu, Java programcıları ve talebeleri için çok büyük, olgun bir destek topluluğu olduğu anlamına kazanç. Sıkışırsanız, problemler yaşarsanız, birisinin suallerinizi çevrimiçi olarak ele aldığından emin olabilirsiniz.

3- İşlevseldir: Java, “bir defa yaz, her yerde çalıştır” becerileriyle şöhretlidir. Bu, Java ’da derlenen kodun yine derlenmesine gerek kalmadan rastgele bir platformda çalışabileceği anlamına kazanç. Bu surattan Java her türlü civarda kullanılmaktadır.

Oracle, Java ’nın Blu-ray oynatıcılar, reyin konsolları ve Android telefonlar gibi dünya çapında 3 milyardan fazla makinede kullanıldığını hipotez ediyor. Java, finansal hizmet sanayisi ve NASA tarafından dahi kullanılıyor.

4- Kariyere Verimlidir: Java, reel dünyadaki meseleleri çözmemize dayanakçı olduğundan, Java programcıları için pek çok iş fırsatı vardır. Her ebat ve kapsamdaki firma için arz edilen bir dildir. Java, hem yüksek teknoloji sanayisi içinde hem de dışında patronlar tarafından en çok aranan programlama dillerinden biri olmaya devam ediyor.

5- Hüner Çoğaldırıcıdır: Java, nesne yönelimli bir programlama OOP dilidir ve sözdizimi C ’den türetilmiştir. Bu kavramlar diğer bir hayli programlama dilinde de yaygındır, bu sebeple Java ’yı bilip ustalaştıkça, kendinizi gelecekte diğer dillerle başa çıkmaya da hazırlıyorsunuz demektir.

Java ’ya Nereden Başlamalıyım?

Java bilmeye müteveccih yapılması gerekenler şöyle özetlenebilir:

1: Hedef Tanımla

Java ’da ustalaşmak için her gün çalışmanız ve pratik yapmanız gerekir. Sıkı çalışmanızın artta bir hedefiniz yoksa bu daha güç olacaktır. Net bir motivasyona sahip olmak, başka bir deyişle bir hedefe sahip olmak, sizi güçlüklerin üstesinden gelecek ve bilmenize odaklanmanızı sağlayacaktır. Reyin inşa etmek vb. gibi somut bir hedef tanımlanmalıdır.

2: Eğitim Tasarıyı Oluştur

Disiplin, en iyi dostunuzdur. Bir eğitim tasarıyı ile ne zaman ve ne çalışacağınızı öğrenirsiniz. Temellerden başlayarak haftalık bir müfredat tanımlayın. Pek çok insan Java ’da ustalaşmanın ne kadar sürdüğünü soruyor olsa da, elbette tek bir yanıt yoktur. Ancak kararlı, organize bir talebe, tasarı yapmayan birinden netlikle daha süratli ve daha kalıcı bir biçimde bilecektir.

Java bilmek mevzusunda ciddiyseniz, hafta içi 2 saatinizi ve hafta sonları günde 4 saatinizi çalışmaya ayırmanızı öneririz. Bu tasarıya sadık kalırsanız, Junior Java Developer olarak bir işe müracaat etmeye hazır olmanız için muhtemelen 4-7 aya lüzumunuz olacaktır.

İşte bilmeniz gereken mevzuların genel bir sıralaması:

– Java Sözdizimi Bir program yazma kaideleri
– Nesne Yönelimli Programlama Kavramları
– Core Java Bir Java uygulamasını nasıl geliştirirsiniz
– Java Koleksiyonları Nesne gruplarını depolamak için mimari
– Kütüphaneler ve çerçeveler Evvelden yazılmış büyük kod koleksiyonları
– API ’ler Uygulamaları oluşturmak için kullanılan protokoller ve taşıtlar
– Git Yaygın olarak kullanılan bir hakimiyet sistemi

Bu mevzularda kumpaslı ilerleyen bir eğitim tasarıyı yapın. Giderekmenizin hem diğer programlama dilleri hakkındaki bilginize, hem de şahsi bilme stilinize bağlı olarak şekilleneceğini unutmayın.

3: Java Geliştirme Kiti ’ni JDK İndir

Java Geliştirme Kiti, Java uygulamalarını belgeleyebileceğiniz ve derleyebileceğiniz bir geliştirme civarıdır. Java yazmak ve geliştirmek için lüzumunuz olan tüm temel vasıtaları kapsar. Bu koli, Java Runtime Environment JRE ve Java Virtual Machine JVM kapsar. JRE, kodunuzu ve uygulamalarınızı Gerçekten yürütmek için kütüphaneler ve bileşenler sağlar.

JVM, Java bayt kodlarınızı çalıştıran ve kodunuzu rastgele bir platformda uygulayan şeydir. JDK ’yı Oracle ’dan indirebilirsiniz.

4: Temel Bilgilerle Başla

Diğer programlama dillerine bilindik olsanız dahi, Java ’ya sağlam bir giriş, bir temel oluşturmak ve zaferi sağlamak için çok ehemmiyetlidir. Kodu nasıl derleyeceğinizi ve kusurları nasıl düzenleyeceğinizi kavradıktan sonra, bilmenizin bir sonraki evresine geçebilirsiniz.

Java Sözdizimi nedir?

Rastgele bir dil gibi, bir programlama dili de anlam ve kumpas oluşturmak için bir dizi terim ve kaideye sahiptir. Java ’nın kod yazmayı bilmeniz gereken kendi sözdizimi vardır. Java büyük / ufak harfe duyarlıdır, bu sebeple büyük harfler ehemmiyetlidir. Misalin, endLoop ve Endloop değişik kullanımları ve anlamları olacaktır. Bilgi cinslerini bildirmekten, değişkenleri bildirmekten ve cerrahları kullanmaya kadar her şey sözdizimini kullanacaktır.

Java ’da Belirleyiciler nelerdir?

Tanımlar, tüm Java öğelerimizi oluşturmak için kullandığımız adlardır. Daha sonra programınızda bir öğeye müracaat etmek için bir belirleyici kullanabilirsiniz. İşte tüm belirleyiciler için söz dizimi kaideleri: 1 Belirleyiciler büyük / ufak harfe duyarlıdır. 2 Belirleyiciler bir harf A ’dan Z ’ye veya a ’dan z ’ye, bir alt çizgi _ veya bir para üniteyi şahsiyeti $ ile başlar. 3 Bir belirleyici bir anahtar kelime olamaz.

Java ’da Cerrahlar nedir?

Cerrahlar, emin harekâtları veya işlevleri asıllaştıran simgelerdir. Bunları bir tümcenin noktalama işaretleri veya bir cebirsel yöntemin simgeleri gibi düşünebilirsiniz. Java ’da birkaç cins cerrah vardır.

Aritmetik Cerrahlar: Bunlar matematiksel ifadelerde kullanılır. Cebirde olduğu gibi işlev görürler. Misaller şunları kapsar: +, -, *, /.

İlişkisel Cerrahlar: İki rakamı karşılaştıran ve bir boole değeri döndüren altı ilişkisel cerrah vardır. Altı cerrah şunlardır: <, >, <=, >=, !=, ==.

Manasal Cerrahlar: Bunlar, diğer ifadelerin boole neticesine bağlı olarak bir manasal netice döndürür. Misaller şunları kapsar: &&, ||, !.

Bit Cerrahlar: Bu dizi fertsel bitlerin harekâtları asıllaştırmak ve tamsayı tiplerine uygulanabilir: long, int, short, char,byte.

Atama Cerrahları: Bunlar sağ tarafındaki değerleri solundaki değişkenlere atar. Misalin  age = 5

Muhtelif İşleçler: Bunlar, şartlı işleç ve işleç misali gibi bu kategorilerin hiçbirine uymayanlardır.

Anahtar Sözcükler nedir?

Anahtar sözcükler, evvelden belirlenmiş anlamlar veya işlevler için bölmüş sözcüklerdir. Bilmeniz gereken yerleşik bir anahtar kelime listesi vardır. Misalin, anahtar kelime new Güncel bir nesne oluşturur.

Bilgi cinsleri nelerdir?

Programlama dillerinde, bilgi cinsleri bir değişkenin değerini ve bir değişkene hangi cins harekâtların uygulanabileceğini belirtir. Java programlama dilinde iki bilgi sınıflandırması vardır:

İlkel Bilgiler: Bu bilgi cinsleri Java dilinde yerleşiktir ve anahtar sözcüklerle dağılmıştır. 8 ilkel bilgi cinsi vardır: Boolean, byte, char, short, int, long, float, double.

Nesne Bilgileri: Bu bilgi cinsleri Java dilinde yerleşik olarak kazanç, ancak programcı kendi sınıflarını oluşturabilir. Bunlar Sınıflar, Arayüzler ve Dizileri kapsar.

Nesne nedir?

Bir nesne, bir vaziyet öznitelik ve tutum yöntem kapsayan bir bilgi kombinasyonudur. Bir nesneye bir belirleyici kullanılarak bir ad verilir. Java son derece nesne yönelimli olduğundan, programlarınız işlevler veya mana yerine nesneler etrafına tertip edilir. Nesnelerinizi tertip ettikten sonra onları değiştirebilirsiniz. Bir nesnenin üç özelliği vardır:

– Vaziyet: nesnenin bilgileri
– Tutum: nesnenin tavrı veya eylemleri
– Kimlik: nesnenin eşsiz ismi

Sınıf nedir?

Sınıf, nesneler oluşturmak ve tavırlarını belirlemek için kullandığımız tasarıdır. Bir dizi alan ve yöntemden oluşurlar. Kedi misallerimizi takip ederek, birden fazla kediyi tek bir grupta sınıflandırmak için Java ’da kedi sınıfı oluşturabiliriz.

Bir sınıf üç bölümden oluşur:

– Görünürlük değiştirici ör. public
– Anahtar kelime class
– Sınıfın ismi

Yöntemler nelerdir?

Yöntemler kodunuzda eylemler asıllaştırır ve nesnelerinizin tavrını görüntüler. Bir ifade koleksiyonundan oluşurlar ve bir değer döndürmek için çağrılmaları gerekir.

Bir yöntem, bir sınıf içinde bildirilir. Yöntemin ismini ve ardından öğesini kullanarak bir yöntem bildirirsiniz.

Main yöntemi her Java programı için gereklidir. Bu, müracaat etiniz için giriş noktası olarak düşünülebilir; public static void main String args gibi yazıldığını göreceksiniz.

Java ’da Değişkenler nelerdir?

Değişken, bilgileri depolayan bir kap gibidir. Java sabit olarak yazılmıştır, bu surattan onu kullanmadan evvel bir değişken belirlememiz gerekir. Java ’da üç cins değişken vardır:

– Yerel bir değişken, bir yöntemin gövdesi içine belirlenir ve kapsamı bu değişkenle hudutludur.

– Bir misal değişkeni bir sınıfta tanımlanır ve rastgele bir yöntemin veya bloğun dışındadır. Misal değişkenleri, bir nesneye ek olarak oluşturulur.

– Sabit değişken sınıf değişkeni olarak da öğrenilir, bir misal değişkenle aynı biçimde tanımlanır, ancak anahtar sözcüğü sabittir. Bunlar, programınızın başlangıcında oluşturulur.

5: Kuram ve Pratiğini Dengele

Temel bilgileri edindikten sonra, Java bilmenin en iyi yolu pratik yapmaktır. Yalnızca kuram bilmek size çok yol aldırmaz. Güncel bilenler, uygulamalı projelerle Gerçekten pratik yaparlarsa dili daha süratli bileceklerdir. Alıştırma, son görüşme süreciniz için iyidir ve güven oluşturmanıza dayanakçı olur. Kendi kodunuzu yazın. Güncel sloganınız “Her Gün Kodlama” olsun.

Kuram ve pratik birbiriyle ilişkilidir, bu surattan iyi bir balansa lüzumunuz var. Kuramı tamamen ortadan kaldıramazsınız veya reel kodlama yetenekleriniz için iyi bir temele sahip olamazsınız. Bu sebeple, zamanınızın %20 ’sini kurama ve %80 ’ini reel uygulamalı sınamalara ayırmanızı öneririz.

6: Başkalarıyla Beraber de Bil

Bilmenizin tek başına asıllaştırılması gereken bir olgu olduğunu düşünme kusuruna düşmemelisiniz. Java ’nın Gerçekten işbirlikçi ve faal bir çevrimiçi topluluğu vardır. Geliştiriciler bilgeliklerini ve bilgilerini sizinle paylaşmak isterler. Bilgelikleri hazır ve fiyatsız olduğundan, başkalarının yanılgılarını tekerrür etmemek için faydalanabilirsiniz! Dile alıştıkça, eşli programlamayı dahi sınayabilirsiniz. Bu size başkalarından bilme ve meseleler ortaya çıktıkça sualler sorma, üstesinden gelme bahtı verir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın