Anasayfa » Genel » Prof.Dr.Rona Turanlı

Prof.Dr.Rona Turanlı

Rona Turanlı Biyografisi

Rona Turanlı, 21 Ocak 1946 tarihinde İstanbul‘da doğmuştur. Bütün ismi Ömer Rona TURANLI ’dır. Galatasaray Lisesi‘nden mezun olduktan sonra İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni Marmara Üniversitesi bitirdi. Mezun olduktan sonra aynı okulda 1971-1977 yılları arasında asistan, 1977-1980 yılları arasında doktor asistan olarak vazife yaptı.

Rona Turanlı, 1977 yılında “Malthus ’un kuramı ve Azgelişmiş Ülkelerde Popülasyon Meseleyi” isimli tezi ile Doktorasını bitirdi. 1980 yılında da “Maliyet Enflasyonu ve Türkiye ’de Maliyet Enflasyonu Sebepleri” konulu tezi ile Doçentlik ünvanı aldı. 1988 yılında da “İktisadi Düşünce Tarihi –Kronolojik Evrim” isimli tezi ile profesör oldu.

Rona Turanlı, 1980-1982 arasında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Ekonomi Fakültesinde Dekan Yardımcılığı yaptı. 1982 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin ismi Marmara Üniversitesi olarak değiştikten sonra da orada Sosyal Bilimler Enstitüsünde Anabilim Dalı Başk. , Bvefat Başkanlığı ve Bilim Dalı Başkanlığı gibi misyonlar yaptı.

1982 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu nezdinde analist olarak çalıştı.

Kitapları :
1- İktisadi Düşünce Tarihi,Beta Yayın,1988
2- Mikro Ekonomik İncelemeTercüme Der,1983
3- İktisada Giriş Tercüme NSYYV, 1984,
4- Makro Ekonomik İnceleme Tercüme,NSYV,1.Bsk.1985
5- İktisada Giriş Tercüme 2.Bsk.,1986
6- Mikro Ekonomik İnceleme Tercüme 2.Bask.1986
7- Makro Ekonomik İnceleme Tercüme2.Baskı ,1987
8- Ansiklopedik Ekonomi Lügati Telif ,Bil.ve TeknikYayın,1987
9- Mikro Ekonomik İnceleme , Telif,5.Baskı,Bil.ve Teknik Y.konutu,İstanbul.2011
10- İktisadi Düşünce Tarihi ,5.Baskı, Telif, Bil.ve Tek.Y.konutu,İst.,2011
11- Ekonmi Lügati 2.Baskı ,Bilim ve Teknik Y.Konutu,İst.1992
12- Edirne ’nin Ekonomik Yapısı 1972,”Kolektif” Yayın
13- Cumhuriyetin 50.yılı “Kolektif”,NSYV.İst.1973.
14- Kazakistan İhracat Pazar Araştıması,İTO.Yayınları,1992.
15- Türkiye ’de Serbest Rekabein Büyümesini Engelleyen Faktörler,İTO.Yayınları,1995.
16- Kazakistan İhracat Pazar Araştıması,Genş.2.baskı,İTO Y.ları,1995
17- İsrail “Ekonomik Yapısı,İTO.Y.ları.1993.
18- K.K.T.C. Ülke Etüdü,İTO.Y.ları,1997.
19- Bilim-Teknoloji-İnovasyon Temelli Ekonomi ve Cemiyet, İTO.Akademik Yayınları,İstanbul,2010,Çift Yazarlı.

İçeriği Oyla

Yorum yapın