Anasayfa » Genel » Hegel Kimdir?

Hegel Kimdir?

Hegel Kimdir?Reel ismi Georg Wilhelm Friedrich Hegel dünyaca ünlü bir Alman felsefecidir. Hegel varlığın, tinin emin bazı evreler neticeyi sarihe çıkan mutasyonundan alana geldiğini korunmuştur. Ünlü fiozof Hegel Alman İdealizmini doruğa eriştirmiştir.
Hegel’in Yaşamı
1770 senesinde Almanya‘nın güneyinde yer alan Stuttgart şehrinde dünyaya geldi. Würtenburg Maliye Bakanlığı’nda görev yapan, kumpaslı ve içine kapanık bir çalışma şekli olan babası tarafından yetiştirildi. 1777 senesinde başlamış olduğu Gymnasium’u 11 senede tamamladı. 1788 senesinde Tübingen Üniversitesi’ne kaydını yaptırarak, felsefe, hukuk, din bilimi, dilbilimi gibi alanlarda eğitim gördü. 1793 senesinde okuduğu bu mektepten diplomasını aldı. ‘Tanrıbilim ve dilbilim mevzusunda oldukça galibiyetli fakat felsefe hünerinden yoksun’ yargısı yer alıyordu bu diplomada. 1796 senesine kadarki süreçte Almanya Bern şehrinde hocalık yaparak uyumunu sürdürdü. Bu süreç süresince tanrıbilim ve felsefe alanında ki çalışmalarına yoğunlaşarak devam etti. Schelling ve Hölderlin ile içten ilişkiler kurdu. 1797 senesinde Frankfurt’ta eğitmenlik yaptı. Babasının vefatı onu derinden salladı. O can verdiğinde ona kalan ile Schelling’in de üstelemesi ile Jena’ya yerleşerek orada yaşamaya karar verdi. Bu sayede Tieck, Novalis gibi yarıyıla damgası vurmuş ünlü aydınlar ile tanışarak fikir alışverişinde bulundu. Fichte’nin görüşleri ile yakından ilgilendi. 1803 senesinde Jena Üniversitesi’nde profesör ünvanı ile ders vermeye devam etti. Napoleon’un bulunduğu kentte baskınlar yaptığı yarıyılda evinde aramalar yapıldı. Fakat Hegel üzerine çalışmasını sürdürdüğü eserlerini yanına alarak Jena’dan kaçıp Bamberg’e gitti. Yarıyılın öteki ünlü düşünürlerinden olan Goethe; onun uyum kasveti sürüklediğini görünce, dostu Knebel’den ona vermesi için para istedi. Hegel 1807 senesinde bir gazete çıkarmaya karar verdi. Bu gazetede felsefi çalışmalarını yayınlamaya başlayarak okuyucu kitlesi kazandı. 1808 senesinde Nümberg şehrine giderek Gymnasium mektebinde başyönetici sıfatı ile çalışmaya başladı. 1812 senesinde ‘Mana Bilimi’ adlı eserinin büyük alaka toplaması ile Heidelberg Üniversitesi’nde felsefe profesörü olarak göreve başladı. 1817 senesinde Bilimler Ansiklopedisi isimli eseri yayınlanmaya başladı. 1818 senesinde Berlin Üniversitesi’nde çalışmaya başladı. 1822 senesinde Felemenk’e giderek orada çalışmalarını sürdürdü. 1826 senesinde Viyana’ya ardından Paris’e gitti. Yaptığı bu geziler vaktince felsefe alanında ki çalışmalarını derinleştirerek sürdürdü. Berlin’de çıkan veba salgınında, 14 Aralık 1831 senesinde yaşama veda etti.

Hegel Kimdir?Hegel Felsefesi
Hegel’in felsefi teorisinin üç temel çıkış noktası bulunur. Bunların ilki evrenin yaratılış prensibi olarak Yaradan varlığını işleyen mana, ikinci olarak Yaradan’nın varlığının tinsel anlamda irdeleyen özdeksel evrende doğa felsefesi, sonuncusu ise yaratılış temel manayı olan yine Yaradan’ya dönüşü irdeleyen tinin felsefesi olarak ele alınır. Hegel bu üç ana meseleseli, felsefi bir bütünlük oluşturarak felsefi meselelere sarihlik getirmeye çalışmıştır. İnsan görüşünün işleyiş ve gelişim evreleri, ortaya koyduğu mahsuller gibi mevzuları tez, antitez, birleşim usulü ile ele alarak açıklamaya çalışmıştır.
Hegel’e göre felsefenin temelini düşünme eylemi oluşturur. Öyle ki, aslın kaynağına deneysel bilgiler olmadan, mutlak düşünme eylemi ile varılabileceğini öne sürmüştür. Felsefe sayesinde nesnelerin anlamlandırıldığını korunur. Düşünme, kesintisizlik göstererek kavramları birbirine türetir ve bir kavramlar dizisi alana getirir. Bu düzeyin sonuncusu ise tüm kavramların çıkış noktası olan evren kavramıdır. Diyalektik teoriyi usulün özünü oluşturan temel ilkedir ve bu ilke evrensu baskın geçerliliğinden bahsedilebilir.
Hegel’in geliştirmiş olduğu diyalektik dizge öğretisi özellikle 20. Yy başlarında tesirini göstermiş, bir çok teorinin çıkmasına önayak olmuştur. Bunlardan en ehemmiyetlisi ise Güncel Hegelcilik akımıdır. Marxist sürecin şekillenmesinde ve düşüncenin büyümesinde büyük tesiri olmuştur.
Hegel’in Başlıca Yapıtları:
*Fichte ve Schelling‘ in Felsefe Sistemleri Arasındaki Ayrılık
*Ruhun Fenomenolojisi
* Hukuk Felsefesinin Temel Çizgileri
* Tarih Felsefesi Üstüne Dersler

İçeriği Oyla

Yorum yapın