Anasayfa » Genel » Carl von Clausewitz Kimdir? Biyografisi.

Carl von Clausewitz Kimdir? Biyografisi.

Carl von Clausewitz Biyografisi

“Vom Kriege (1832, Savaş Üzerine)” adlı eseri askeri strateji konusunda en saygın klasiklerden biri haline gelmiştir.

Carl von Clausewitz, 1 Haziran 1780 tarihinde Prusya, Magdeburg yakınlarındaki Burg ’da bir asilzade olarak doğmuştur. Adındaki “von” sözcüğü onun aristokrat olduğunu gösterir. Tam adı Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz ’dır. Babası da Prusya ordusunda subaydı. Yaşadığı dönemde oldukça yaygın olan bir uygulama ile subay olmak üzere 1792 yılında daha henüz 12 yaşındayken, Potsdam ’daki Prens Ferdinand ’ın Alayı ’na (34 ncü Alay) katıldı ve ölene dek bir asker olarak yaşamını sürdürdü.

Carl von Clausewitz, ilk muharebeye 13 yaşındayken girdi. 38 yaşıntti. Aristokrat ailelerden birinin kızıyla evlendi.

1793 ’ten 1795 ’e kadar bu alayla birlikte Birinci Koalisyon Savaşı ’na katıldı. Bu arada teğmen oldu. 1801 ‘den 1803 ’e kadar Berlin ’deki Askeri Bilimler Okulu ’na devam etti. 1803 ’te bu okulu başarıyla bitirdikten sonra Prusya Prensi August Ferdinand ’a emir subayı olarak verildi. 1805 ’te yüzbaşılığa yükseltildi.

1806 yılında Fransa ’nın Prusya ’ya savaş ilan etmesi üzerine Prens August Ferdinand ile birlikte bu savaşa katıldı ve Jena Seferi ’nde 28 Ekim 1806 ’da Fransızlara esir düştü. Fransa ’da kaldığı bir yıla yakın zamanda Prusya ’nın Güncelliş nedenlerini eleştirmeli olarak inceleme fırsatı buldu. Ülkesine ancak iki yıl sonra dönebildi.

1808 ’de Prusyalı reformcu subayların yakın çevresine girdi. Önyüzbaşılığa yükseltildi. 1810 ’da binbaşı oldu ve Berlin Harp Okuluna kurmay hizmtandı. Bu göreve atanmadan kısa süre önce, daha sonra IV. Friedrich Wilhelm adıyla Prusya Kralı olacak olan Veliaht ’a askerlik dersleri vermekle görevlendirilmişti.

Prusya Kralı III. Friedrich Wilhelm, 5 Mart 1812 ’de Rusya ’ya karşı Fransa ile ittifak yapınca ve bu ittifak, Kral ’a Rusya ’ya karşı seferde Prusya ordusunun bir bölümüyle Napolyon Bonapart ’ın “Büyük Ordusu”nu takviye yükümlülüğünü verince Carl von Clausewitz, bu kararın Napolyon Bonapart ’a karşı yürütülen Kurtuluş Savaşı ’na ters düştüğü inancında olan arkadaşlarıyla birlikte Prusya Ordusu ’ndan ayrıldı ve Rusya ’nın hizmetine girdi.

Carl von Clausewitz, 1812 yazından itibaren Rus Ordusunda yarbay olarak Napolyon Bonapart ’a karşı savaşlara katıldı. Prusya ’nın 28 Şubat 1813 ’te Rusya ile Güncel bir ittifak yaparak 16 Mart 1813 ’te Fransa ’ya savaş ilan etmesi üzerine Clausewitz tekrar Prusya ordusuna dönmek istediyse de, bütün büyük komutanların ısrarlarına rağmen, Kral kabul etmedi ve Carl von Clausewitz, 1815 ’e kadar Napolyon Bonapart ’a karşı Rus ordusunda savaşmak zorunda kaldı. Naρoleon’un sonunu getiren Belςika’daki 16-18 Haziran 1815 tarihlerinde Gerçekleşen Waterloo Savaşı’nda önemli rol oynadı. 1815 ’te tekrar Prusya ordusuna döndü ve albay olarak Koblenz ’de Güncel kurulan 3. Prusya Kolordusu Kurmay Başkanlığı ’na atandı. Napolyon Bonapart ’ın Elbe Adası ’ndan kaçıp Fransa ’ya dönmesinden (1 Mart 1815) sonra yapılan savaşlara bu kolorduyla katıldı.

Prusya, 1812 Seferi ’nin başarısızlığından sonra saf değiştirdiğinde, Kral, bir zamanlar hocalığını yapan Carl von Clausewitz ’i tekrar ordusuna kabul etmedi. Carl von Clausewitz ’in, Rus üniformasını çıkarıp, tekrar Prusya üniformasını giymek için, Napolyon Bonapart ’ın Elbe Adası ’ndan kaçmasını ve 100 Gün Savaşları ’nı beklemesi gerekecekti.

Napolyon Savaşları ’nın Viyana Kongresi ile sona ermesini takip eden günlerde çeşitli görevlerde bulunan Carl von Clausewitz, 1818 yılında, 12 yıl boyunca yürüteceği harp akademisi komutanlığı görevine atandı. 1818 Eylül ’ünde tümgeneralliğe yükseltildi. Bu görevi sırasında, araştırma yapmaya, düşünmeye ve fikirlerini kaleme dökmeye oldukça vakti oldu; “On War (Savaş Üzerine)”nin sekiz cilt tutan taslakları bu görev sırasında ortaya çıktı.

1830 ’da Breslau ’da 2. Topçu Müfettişliği ’ne atandı. Polonya Özgürlük Savaşı sırasında Pozen ’de kurulan bir ordunun kurmay başkanlığına atandı (Mart 1831), Bu ordunun lağvı üzerine tekrar Breslau ’a, 2. Topçu Müfettişliği görevine döndü.

Carl von Clausewitz, 1831 yılında Avrupa ’yı saran son kolera salgınında öldüğünde, ülkesinde düşlediği yere gelememiş, arzuladığı saygıyı kazanamamış, hayal kırıklığına uğramış bir insandı. Öldüğü zaman, eserini de henüz tamamlayamamıştı; Vom Kriege / “Savaş Üzerine”yi, O ’nun ölümünden bir süre sonra 1832 yılında, eşi yayınladı.

Carl von Clausewitz, 1810 yılında Marie von Brühl ile evlendi.

Carl von Clausewitz, 16 Kasım 1831 tarihinde Polonya, Breslau ’da 51 yaşında kolera salgınında ölmüştür.

Carl von Clausewitz sözleri :
Savaşın galibinin olduğu hiç görülmemiştir. Gerçekte her askeri zafer savaşanların mağlubiyetinin ispatıdır.
Başarıya ulaşan bir plan her zaman cesurca, başarısızlıkla sonuçlanansa beceriksizce yapılmıştır.
Eylemler hiçbir zaman sezgiden, gerçeğin hissedilmesinden daha sağlam bir temele dayandırılamaz.
İlk baştaki politik hedefler savaş boyunca birçok kez değişebilir ve nihayet tümüyle farklı bir hal alabilir, çünkü bunlar olaylardan ve bunların muhtemel sonuçlarından etkilenir.
İnsan zihni kendisini düzenli bir şemanın parçası olarak hissetmek ister.
Savaş, düşmanı irademizi kabule zorlamak için bir kuvvet kullanma eylemidir.
Savaş siyasetin başka yollardan devamıdır.

Kitapları :
1832 – Savaş Üzerine

İçeriği Oyla

Yorum yapın