Anasayfa » Genel » Abdurrahim Karslı Kimdir? Evli mi, Mesleği nedir?

Abdurrahim Karslı Kimdir? Evli mi, Mesleği nedir?

Abdurrahim Karslı Biyografisi

Merkez Parti‘nin kurucu genel başkanı ve 2002 yılından beri İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni usul hukuku ve İcra-iflas hukuku ana bilim dalı başkanı.

Abdurrahim Karslı, 10 Aralık 1964 tarihinde Erzurum ilinin, Horasan kazasının Yıldıran köyünde doğmuştur. İlkokulu doğduğu köyde okudu. Ortaokulu Erzurum, Yavuz Selim Orta Okulu ’nda, liseyi Erzurum ilinin Pasinler kazasında ( Pasinler Lisesi Matematik Bölümü ) bitirdi. 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydını yaptırarak okumaya başladı ve 1984 yılında mezun oldu.

1985-1986 eğitim ve öğretim yılında açılan Yüksek rak, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Bölümü ’nde, yüksek lisans eğitimine başladı. Aynı yıl Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı ’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 29 Eylül 1986 tarihinde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1986-1987 eğitim yılı yaz döneminde, Almanya ’da Freiburg Albert Ludwigs Üniversitesi ’nde üç aylık yaz dönemi dil kurslarına katıldı.

1986-1987 eğitim ve öğretim yılında, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ’nde, Kamu Hukuku Bölümü ’nde doktora programına başladı. Doktora derslerini bir yıl içinde tamamladıktan sonra, doktora yeterlilik sınavlarına girip, başarılı sayılıp, tez yazma safhasına gelince yabancı dilini geliştirmek ve kaynak toplamak maksadı ile, 1988-1989 eğitim ve öğretim yılında, Almanya ’da Freiburg Albert Ludwigs Üniversitesi ’nde, Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Peter Arens ’in nezaretinde, 11 aylık süre ile çalıştı. Bu çalışma süresi içinde zamanının ilk yarı müddetini, bizzat bu üniversitenin doktora programına katılacak yabancı uyruklu öğrenciler için hazırladığı kurslara katılarak yabancı dil çalışmalarına, diğer ikinci yarısını ise, doktora tez konusu olan “Usul Hukuku Açısından Rücu Davaları” isimli çalışması için kaynak toplayarak değerlendirmeye çalıştı.

Daha sonraki yıllarda hemen hemen her yıl ve 2011 yılı dahil olmak üzere yaz aylarında bir müddet bu Üniversitede (Albert Ludwigs) çalıştı.

15 Eylül 1993 tarihinde tez savunması ile birlikte, doktora eğitimini tamamladı. 1994 yılında tez konusunu kitap olarak yayına hazırlayıp bastırdı. Daha sonra Prof. Dr. Walther J. Habscheid ’in, ZPO ( ZEİTSCHRİFT FÜR ZİVİLPROZESS ) ’de yayınlanmış, Urteilswirkungen und Gesetzesaenderungen ( Hükmün Etkileri ve Kanun Değişiklikleri ), isimli bir makalesini tercüme etti ve bunu Mukayeseli Hukuk Enstitüsü ’nün Prof. Dr. İsmet Sungurbey hatırasına çıkan sayıda neşretti. 1995 yılında “İcra Tetkik Mercii Karaları ’nın Temyizi ” isimli kitabını bastırdı. 19 Kasım 1995 tarihinde Doçentlik Merkezi dil sınavlarına katıldı ve başarılı sayıldı.

11 Ocak 1996 tarihinde Yardımcı Doçentliğe atandı.

Yine 1996 yılında Prof.Dr. Saim Üstündağ ile birlikte hazırlamış olduğu “Yargıtay Kararları Işığında Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun” isimli kitabı neşredildi.

1998 yılında Prof.Dr. Saim Üstündağ ile birlikte “İcra ve İflas Kanunu ve ilgili mevzuat” derlemesi hazırlandı. 1999 yılında Prof.Dr. Saim Üstündağ ile birlikte hazırladığı “Yargıtay Kararları Işığında Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun”isimli kitabın ikinci basısı yapıldı. Yasa Hukuk Dergisinde (Mayıs 1998 ) Kısa Kararla Gerekçeli Karar Arasındaki Çelişki ve Bunun Çözüm, isimli makalesi yayınlandı.

29 Kasım 2001 tarihinde doçentlik sınavında başarılı sayılarak doçentlik unvanını aldı.

Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku Anabilim dalına intisap ettiği tarihten beri gerek İstanbul Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu ve gerekse İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ’nde Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku lisans derslerinin büyük bir kısmına öğretici olarak katıldı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü ’nde yüksek lisans ve doktora programında “Usul Muameleleri ve Usul Sözleşmeleri, Kambiyo Senetlerine İlişkin Takipler, İcra ve İflas Hukukundaki Son gelişmeler” isimli dersleri bizzat anlattı. İstanbul Üniversitesi Enformatik Enstitüsünde 2008–2009 ders yılından bu yana Bilişim Hukuku dersi kendisi tarafından anlatıldı.

İstanbul Barosunun, çeşitli Üniversitelerin, Fakültelerin ve enstitülerin, vakıfların ve derneklerin düzenledikleri toplantılarda konferanslar ve seminerler verdi ve tebliğler sundu.

2011 yılı içinde çok sayıda yüksek lisans, doktora, doçentlik ve profesörlük atama jürilerinde bulundu.

2010 yılında İcra İflas Hukuku Ders Kitabını, teori ve pratiğe yönelik olmak üzere neşretti ve 4 Mart 2010 tarihinde Profesör kadrosuna atandı.

Ayrıca idari görev olarak, anabilim dalı başkanlığı, fakülte yönetim kurulu üyeliği, Adalet Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Batık Egebank ve Yurtbank davalarında bilirkişi olarak raporlar hazırlamış ve birçok batık bankayı tasfiye etmiştir. Bu davalar sonucunda 2003 yılında silahlı saldırıya uğradı.

7 Temmuz 2014 tarihinde Merkez Parti (MEP) adı ile bir siyasi parti kurdu. Partinin kuruluş toplantısında 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekmeleddin İhsanoğlu ve Recep Tayyip Erdoğan‘ın gönlündeki aday olmadıklarını belirtmiştir.

Abdurrahim Karslı, Fatma Karslı ile evlidir. 4 çocuğu vardır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın