Anasayfa » Genel » Tersine Mühendislik Nedir?

Tersine Mühendislik Nedir?

Tersine mühendislik nedir, günümüzde oldukça geniş bir alana sahiptir. Tersine mühendislik dalı pek çok alanda kullanıldığından dolayı oldukça ehemmiyetli olan bir iş dalı haline gelmiştir. Tersine mühendislik alanında faaliyet gösteren bir kimse 3D dayanaklı bilgisayarlı ve bilgisayar dayanağı olan imalleri mevcut parça veya yapıları üç boyutlu sanal yapılı tüm modelleri hazırlayabilir. Bir nesnenin ölçümü veya üç boyutlu olarak hazırlamak tersine mühendislik dalının misyonudur. Aynı zamanda tersine mühendislik için bir obje, sistem ya da cihazı çıkarımcı bir biçimde us yürütme incelemeyi yaparak işlevselliğinin çalışması ya da yapısını fark etme operasyonudur, biçiminde tanım yapılabilir. Mekanik aletler, yazılım, makine veya elektronik kompnent benzeri parçaları ayırma ve çalışma ilkeleri ayrıntılı bir biçimde tahlil etmeyi hedef alır.  

Tersine Mühendisli Nasıl Yapılır?

Tersine mühendisli nasıl yapılır? İlk başta yaygın bir biçimde kullanılmakta olan 3D taramanın nokta bulutu kullanılarak rakamsallaştırılması biçiminde yapılır. Nokta bulutu biçiminde gelen ürün kılavuz ile kabul edilip, mühendisler tarafından katı model haline getirilir.

Tersine Mühendislik Süreci Neleri İçerir?

Tersine mühendislikte mühendislik ifadesi mevcut olan bir malzemenin yine oluşturulması için gereksinim dinlenen süreci en aza indirmek için kullanılır. Bir yandan bir malzeme sıfırdan planlanmaya çalışılırken, diğer  yandan da mühendis tasarım detaylarını hazırlayarak parçaların oluşmasını sağlayan yapımın çizimini yapar.

Tersine Mühendislikte Hangi Yazılım Cinsleri Seçim Edilir

Tersine mühendislik alanında hangi yazılımı cinslerini seçim edildiği de en çok merak edilen mevzular arasında yer alıyor. Tersine mühendislik sürecinde ürünü katı CAD modeli haline getirmek ya da dijitalleştirmek için çoğunlukla tersine mühendislik için hazırlanan yazılımlar kullanılıyor. Yazılımlar ile ürün modelleme ya da tasarımı yapılamadığından dolayı nokta bulutu katı hale dönüştürülüp tasarım yapılır.

Yukarıyada tarama makinesindeki bilgilerin nokta bulutundan oluştuğunu söylemiştik. Nokta bulutu biçiminde alınan dijital dosya ya da bilgiler yazımlarla değiştirme, yine planlama tertip etme veya  geliştirme benzeri harekâtların yapılmasına imkân tanıyor. Tersine mühendislik yazılımlarına misal verirsek; SOLIDWORKS içerisindeki eklenti biçiminde çalışan ya da programa bütünleşmiş yapılan SOLIDWORKS yazılımıyla STL nokta bulutu, mesh dosyalar üzerinden tasarım ya da modelleme yapılmaktadır. Geomagic for SOLIDWORKS yazılımı ile nokta bulutu ya da mesh modeli katı yüzey modele dönüştürebilir ya da noktalar ve referans düzlem oluşturulacağı gibi mesh modeli referans alan her türlü çizimler yapılabilir. Aynı zamanda darmadağınık modellerin üzerindeki yüzeyleri veya o bölgenin çarpıklıkları elde edilebilir.

Tersine Mühendislik Hangi Alanlarda Kullanılır

Oldukça geniş kullanım alanına sahip olan Tersine Mühendislik özellikle ticari alanda oldukça bereketli olmaktadır. Zira tersine mühendislik ile bir ürünü mühendislikle ilgili gizemleri keşfetmek için kullanılabileceği gibi ürünü değiştirme, geliştirme, planlama veya rakip ürünlerini tahlil etme ve daha iyi bir ürün emeliyle de kullanılır. Değişik ülkelerin teknolojilerine balaka ya da haberlerini almak için bir araya gelen balaka paralarını kopyalamak için de bu alandan faydalanılmaktadır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın