Anasayfa » Genel » Subnettıng uzmanlığı nedir?

Subnettıng uzmanlığı nedir?

Alt ağ oluşturma, bir bilgisayar ağının ebadını küçültmek için kullanılan bir ağ tasarım tekniğidir. Alt ağ, ana bilgisayarlar ve IP adresleri için aynı rakamda adresi kullanan bir ağın bir parçasıdır.

Bir ağdaki ana bilgisayar rakamını eksilterek, bilgileri yönlendirmek için gereken yönlendirici rakamı eksilir. Bu, daha yararlı ve sağlam ağlar sağlar. Bu sebeple hem müessesesel hem de ev ağlarında alt ağ oluşturma kullanılır.

Bir alt ağ oluşturan birey, onu nasıl tasarlayacağını ve uygulayacağını anlar. Bir alt ağ oluşturmanın emeli, mevcut bir ağı daha az ana bilgisayarla daha ufak ağları destekleyebilmesi için iki veya daha fazla alt ağa bölmektir.

Misalin, mevcut bir ağ için iki alt ağ oluşturmak istiyorsanız, ilk adım, her bir alt ağın düzgün çalışması için kaç ana bilgisayara gereksinim dinleyeceğini tanımlamak olacaktır.

Bu sayı tanımlandıktan sonra, her bir alt ağın aynı rakamda ana bilgisayara sahip olması için adresler bu aralıklardaki ana bilgisayarlara ceddilebilir. Daha sonra, tüm ana bilgisayarların birbirleriyle basitçe bağlantı kurabilmesi için her bir alt ağdaki tüm ana bilgisayarlar arasındaki yolların tanımlanması gerekir. Bu bitirildikten sonra, iki Güncel alt ağ mevcut fiziksel ağa ilave edilebilir ve kullanıcılar için performansı ve ulaşılabilirliği geliştirmek için kullanılabilir.

SUBNETTING UZMANLIĞI Nasıl Ağ Oluşturur?

Bir alt ağ oluşturmak, mevcut bir IP adresi aralığını adres ismi verilen daha ufak aralıklara bölmeyi kapsar. Güncel aralıktaki her adres, orijinal aralıktan ufak veya ona denk olmalıdır; aksi takdirde bir alt ağ olarak işlev görmez.

Her bir alt ağda kaç tane ana bilgisayar olması gerektiğini tanımlamak için, fiziksel ağınızdaki ana bilgisayarların rakamıyla başlamalı ve ardından DNS sunucularınızı bu rakamdan çıkarmalısınız.

Yedek sunucularınızı bu rakamdan çıkarmak, size alt ağ başına önerilen asgari ana bilgisayar rakamını verecektir. Bu numaraya sahip olduğunuzda, kalan IP adresi alanınızı bu rakama parçalayabilir ve alt ağ başına önerilen son ana bilgisayar rakamından çıkarabilirsiniz.

Netice, fiziksel olarak bağlı ağınızda kullanmak istediğiniz alt ağ başına asgari ana bilgisayar rakamı olmalıdır.

SUBNETTING UZMANLIĞI Çalışma Süreci Nedir?

Bir alt ağ içindeki ana bilgisayarlar, birbirleriyle basitçe bağlantı kurabilmeleri için ortak ana bilgisayar dosyalarını paylaşır. Her ana bilgisayar dosyası, ana bilgisayar isimleri, IP adresleri ve cadde adresleri ve telefon numaraları gibi fiziksel konum bilgileri gibi bilgileri kapsar. Tüm bu bilgi parçaları, ana bilgisayar tablosu veya HOSTS dosyası ismi verilen ortak bir veritabanında saklanır.

Bir IP ağındaki her ana bilgisayarın, ağ terminolojisinde düğüm adresi olarak da adlandırılan IP adresi şeklinde eşsiz bir adresi vardır.

Güncel bir alt ağ oluştururken, düğüm adreslerini bir düğüm adresi kümesinden öbürüne kopyalamanız yeterlidir. Bunu yapmak, her bir alt ağdaki tüm düğümlerin ana bilgisayar isimleri, IP adresleri ve fiziksel konumlar hakkında aynı bilgilere ulaşmasını sağlar.

Ağ oluşturmada alt ağ oluşturma, bir ağı daha ufak alt ağlara bölme harekâtıdır. Her alt ağ, eşsiz adreslere sahip muhakkak rakamda aygıtı barındırır.

Alt ağ oluşturma, genellikle güvenlik emeliyle ağları ayırmak için kullanılır. Bazı uygulama sunucularının maksimum performans için kendi alt ağları vardır. Ayrıca, muhakkak kullanım gidişatları için özel web sunucuları vardır.

SUBNETTING UZMANLIĞI Sistem Özellikleri

Alt ağ, bir IP ağındaki ana bilgisayarların bir alt kümesidir. Her alt ağ, bir IP ağı içindeki alt ağı eşsiz biçimde belirleyen eşsiz bir ikili adrese sahiptir. Misalin, IP adresini düşünün. Bu, misalimizdeki ilk alt ağdaki ilk ana bilgisayarın adresidir.

Hakikatinde, bu alt ağdaki üç ana bilgisayarın tümü aynı ikili IP adresine sahiptir. Alt ağlara bazen sınıflar veya aralıklar denir. Genellikle .1 veya .100 gibi başlangıç ​​noktalarından sonra adlandırılırlar.

Bir IP ağı oluşturduğunuzda, alt ağ maskesi olarak öğrenilen özel bir IP adresi aralığını kullanarak onu birden çok alt ağa dağılabilirsiniz. Alt ağ maskesi, ikili adresin hangi kısmının alt ağdaki hangi ana bilgisayarı belirlediğini tanımlar.

Misalin, bunun nasıl çalıştığını bir evvelki misalimizle görelim. Aynı ikili IP adresi kullanılmaktadır. Bu sefer, alt ağdaki her bir ana bilgisayar için ayrı ana bilgisayar kimlikleri oluşturmak üzere alt ana bilgisayar kısmının ana bilgisayar kısmıyla beraber nasıl çalıştığını göstermek için 255.0.0.0 ikili maskesi kullanılır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın