Anasayfa » Genel » Muzaffer Sencer

Muzaffer Sencer

Muzaffer Sencer Biyografisi

Muzaffer Sencer, 1940 yılında İstanbul ’da doğmuştur. 1963 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. Aynı fakültede asistan oldu ve “Sosyal Sınıf Kriterleri” konulu tezini tamamlayarak doktorasını 1967 yılında verdi. Daha sonra doçentliğe yükseldi.
Muzaffer Sencer, Amerika ’ya giderek Columbia Üniversitesinde araştırmalar yaptı. Oya Baydar ile hazırladığı Türkiye ’de Toprak Mülkiyeti Sorunu, 1966 yılında Oya Baydar ve Nigan Beyazıt ile Vakıflı Köyü Monografisi, 1968 yılında Dinin Türk Toplumuna Etkileri adlı araştırmaları Milliyet gazetesince düzenlenen Ali Naci Karacan Armağanını kazandı.

1960 ’larda islamiyeti Türklerin tarihini etkileyen bir faktör olarak tarihsel sosyoloji açısından ele alıp inceleyen sosyologlardan biri Muzaffer Sencer ’dir. Muzaffer Sencer, islamiyetin yalnız bir inanç ve pratikler sistemi olmayıp aynı zamanda temellendirdiği çeşitli kurumlarla bir sosyal ve politik rejim özelliği taşıdığını belirtir. Ona göre islamlık, yalnız bir din değil, bütün kuralları tanrısal bir temele dayanan değişmez bir toplum düzenidir. Bu nedenle, islamiyetin etkisine giren Türk toplumu, tarihsel gelişme Gerçekltusunda, bütün kurumlarıyla dinin etkisi altında kalmıştır. Bu durum, Türk toplumlarına teokratik bir özellik kazandırmış, değişmez kurallarla, yüzyıllarca değişmeden kalan statik bir sosyal düzene yol açmıştır.

İslamiyet açısından böyle bir sonuca ulaşan Muzaffer Sencer, dinin günümüz Türkiye ’sinde önemli bir sorun olduğunu ve bu nedenle islamiyetin Türk toplumu üzerindeki etkilerinin araştırılması, aydınlatılması ve çözümlenmesi gerektiğini belirtir.

Dinsel inanışları ve dini evrimi üretim ilişkileri ile açıklamaya çalışan, Türklerin islamiyete girişinden 1960 ’lara kadar dinin Türk toplumu üzerindeki etkileri üzerinde duran ve Cumhuriyet dönemindeki islamcı siyasal hareketlerin gerici bir unsur olduğunu öne süren Sencer, çalışmasında dinin değişmeye karşı oluşturduğu setlerin aşılması gerektiğini belirtir.

Muzaffer Sencer, yazar, akademisyen Oya Baydar ile 1966 yılında evlendi. Daha sonra 1971 yılında boşandı.

Kitapları:
1963 – Türkiye ’de Toprak Mülkiyeti Sorunu (Oya Baydar ile)
1966 – Vakıflı Köyü Monografisi (Oya Baydar ve Nigan Beyazıt ile)
1968 – Dinin Türk toplumuna etkileri,
1970 – Devrim Stratejisi Açısından Osmanlı Toplum Yapısı
1971 – Türkiye ’de Siyasal Partilerin Sosyal Temelleri
1971 – Türkiye’de Köylülüğün Maddi Temelleri
1974 – Türkiye ’de Sınıfsal Yapı ve Siyasal Davranışlar
1974 – Sosyal Sınıflar
1981 – Yöntembilim Terimleri Sözlüğü
1982 – Osmanlı Toplum Yapısı
1984 – Toplum Bilimlerinde Yöntem
1985 – Ölüm Cezası
1986 – Türkiye ’nin Yönetim Yapısı
1987 – Biresel Başvuru Hakkı
1988 – Belgelerle İnsan Hakları
1989 – Toplumbilimlerde Yöntem
1992 – Güncel Bir Avrupa İçin Paris Şartı (Paris Antlaşması)
1993 – Gap Bölgesinde Toplumsal Değişme Eğilimleri

İçeriği Oyla

Yorum yapın