Anasayfa » Genel » Azteklerin İlk Hükümdarı Acamapichtli Kimdir?

Azteklerin İlk Hükümdarı Acamapichtli Kimdir?

Aztekler ’in ilk hakikat imparatoru olan Acamapichtli “Bir Avuç ok” veya “ Bir Avuç Kamış” anlamına kazanç. Tenochtitlan Azteklerinin tlatoani’si kral veya Büyük Konuşmacı ve Aztek imparatorluk hanedanının kurucusuydu. Reelde kabilelerin veya ailelerin ittifakı olan Azteklerin ilk “hakikat” imparatoru olarak kabul edilir. Saltanatının tarihleri değişiklik gösteriyor fakar Codex Chimalpahin ’e göre 1367 ’den 1387 ’ye, Codex Aubin ’e göre 1376 ’dan 1395 ’e ve Codex Chimalpopoca ’ya göre 1350 ’den 1403 ’e kadar karar sürdü. Acamapichtli takribî 100 sene süresince günümüz Meksika, Guatemala, Salvador ve Honduras topraklarına karar sürdü.
Azteklerin kültürü savaşçıydı ve imparatorluğu genişletmek liderin rolünün bir parçasıydı; ancak savaşın yürütülme biçimi, nihayetinde imparatorluğu fetheden ve yağmalayan İspanyollarınkinden değişikti. Fethin emeli, yok etmek ve yağmalamak değil, fethedilen insanları artan üretkenlik yoluyla herkesin verimine olacak biçimde cemiyetle bütünleştirmekti. Değişik insanları daha evvel ayıran hatlarda birleştiren imparatorlukların yükselişini gören bir tarih okuması, ilk Aztek hükümdarının insanlığa katkısını pozitif olarak değerlendirecektir, zira Aztek mirasının bazı Gerçekltuları bugün, özellikle de değerli olmaya devam etmektedir.
Acamapichtli, Tenochtitlan’ın yerlisi değildi. Hükümdarlar arasındaki kan ilişkileri on dördüncü asır Meksika’sında politikanın ehemmiyetli bir Gerçekltusuydu ve oranla Güncel gelenler olarak Meksikalılar dezavantajlıydı. Culhua, Mexica’yı Tizaapan’dan daha Güncel çıkarmış olsa da, topluluk yarıyılları süresince iki millet arasında bazı evlilikler olmuştu. Acamapichtli böyle bir birliğin mahsulüydü. Babası Opochtzin bir Meksika lideriydi, annesi Atotoztli ise Culhua tlatoani Nauhyotl’un kızıydı. Ayrıca Coatlinchan Acolhua’sıyla da bağları vardı. 10. ve 12. asırlar arasında Orta Amerika’ya dominant olan Tolteklerin soyundan geldiği söyleniyor. Aztekler gibi Toltekler de Nahuatl dilini konuşuyor ve bir hayli dini ve kültürel ananeyi paylaşıyorlardı.Azteklerin İlk Hükümdarı Acamapichtli Kimdir?
Bir evvelki hükümdar olan Tenoch’un 1375’te vefatı üzerine, Tenochca calpulli’nin meclis yaşlıları, bölgedeki güçlü gruplarla bağları sayesinde Güncel büyüyen şehrin konumunu güvence altına alabilecek bir tlatoani seçmeye karar verdiler. Acamapichtli pozisyonu kabiliyetle yerine getirdiği ve şehrin eforunu ehemmiyetli miktarda artırdığı için konsey esin verici bir tercih yapmış gibi görünüyor. Konsey, yetkisi ve azalığı açısından, genellikle aileleri temsil eden en güçlü şahıslardan oluşan Roma Senatosu ile karşılaştırılmıştır. Ancak, büyük işler yapan herkes aboneliğe yükseltilebilirdi. Bu sebeple, Aztek sistemi yarı demokratik olarak belirlenirken, 1521’deki İspanyalı fethinden sonra onun yerini alan koloni yönetimi totaliter bir rejimdi.

Acamapichtli, belki yirmi kadar stratejik evlilik yoluyla politik ittifaklar kurdu. Yaradan Quetzalcoatl’ın torunu olarak kabul edildi ve ayrıca yağmur yağdırma ve fedakarlık gibi emin dini görevleri yerine getirdi. Ancak, onun yaradansallığına olan inanç, vefatından sonra değişmiş olabilir ancak ona “Güncellmez savaşçı” sınıyordu.
tlatoani netlikle kalıtsal bir unvan değil, seçilmiş bir makam olmasına karşın, adaylar sarihçe ufak bir prens sınıfıyla hudutluydu ve Tenochtitlan’ın sonraki tüm idareyicileri Acamapichtli’nin soyundan geldi. Vefatı üzerine yerine oğlu Huitzilihuitl geçti.
Acamapichtli’nin yaşamı hakkında oranla az detay öğreniliyor, serveti, imparatorluğun ardışık idareyicileri daha Gerçeksu bir konfederasyon ve büyük miktarda kurduğu Aztek uygarlığının zengin kültürü ve zenginliği aracılığıyla yaşadı. İnsan kurban etme pratiği ahlaki bir yanılgıyı temsil etse de, cemiyetin esası olarak aileye verilen yüksek değer, sofistike bir imparatorluk idaresinin yaradılışı, ticaret ağlarının kurulması gibi Aztek hayatının bir hayli güzergahı bugün alaka çekici olmaya devam ediyor.

5/5 - (1 Oy)

Yorum yapın